Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2019

twig
17:13
5593 ad6f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyra satyra
twig
16:34
2837 bdae
Reposted fromthetemple thetemple
twig
16:34
3398 01af 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viathetemple thetemple
twig
12:03
9855 c70f 500
Reposted fromthetemple thetemple
twig
11:47
Reposted fromgruetze gruetze viathetemple thetemple
twig
11:46
5750 f554 500
Reposted frombearded bearded viathetemple thetemple
twig
11:42
Reposted fromshakeme shakeme viasambaanka sambaanka
twig
11:41
twig
11:41
5155 22ac
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasambaanka sambaanka
twig
11:41
Reposted fromshakeme shakeme viasambaanka sambaanka
twig
11:35
Powinniśmy kochać życie i cieszyć się nim jak tylko to możliwe. Lata zajęło mi dojście do tak prostego wniosku. Zwiedzajmy świat. Nie marnujmy czasu na bzdury. Spędzajmy czas z rodzicami i dziećmi. Chodźmy na to cholerne piwo z przyjaciółmi, póki jeszcze można, póki są przyjaciele. Wydaje mi się, że ta radość życia jest czymś głęboko mądrym i rozsądnym. Aż dziwne, że widujemy tylu zafrasowanych filozofów.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromolewka olewka viasambaanka sambaanka
twig
11:33
"Niewierność zaczyna się wtedy, gdy o czymś bardzo ważnym, intymnym w swoim życiu chcesz najpierw powiedzieć komuś innemu, a nie swojemu partnerowi lub partnerce. Można zdradzać w ogóle nie wychodząc z domu."
~ Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frombeatkazz beatkazz viasambaanka sambaanka
twig
11:32
Reposted fromFlau Flau viasambaanka sambaanka
twig
11:31
8788 804a 500
Reposted fromthetemple thetemple

April 26 2019

twig
06:37
twig
06:36
4223 d946 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viasatyra satyra
twig
06:28
7668 f5dd
Reposted frombluuu bluuu viasatyra satyra
twig
06:28
3145 e8d7
Reposted fromarwen arwen viasatyra satyra
twig
06:26
1133 4069 500
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasatyra satyra
twig
06:25
7311 abb9 500
Reposted fromMadristas Madristas viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl