Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2018

twig
21:38
6231 0488
Reposted fromiamstrong iamstrong viacziczi cziczi
twig
21:35
Daj sobie czas. I jak to mówią: nie decyduj w złości i nie obiecuj w szczęściu. 
— Martyna Senator
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viasambaanka sambaanka
twig
21:34
Reposted fromlugola lugola viacziczi cziczi

February 04 2018

twig
22:15
0638 bb0a 500
twig
22:15
twig
22:14
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
twig
22:13
twig
22:08
6035 b352
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viasatyra satyra
twig
22:06
4175 d937 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasatyra satyra
twig
22:02
Reposted fromavooid avooid viasatyra satyra
22:00
Zaufanie to nie mówienie o wszystkim.
Zaufanie to możliwość powiedzenia o uczuciach.
— Rozmowy z K. (via darkcatnightmare)
Reposted fromkostuchna kostuchna viacziczi cziczi
twig
22:00
6427 5fcb 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viacziczi cziczi
twig
21:59
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacziczi cziczi
21:59
6312 c13c
Reposted fromSkydelan Skydelan viasatyra satyra
twig
21:57
"Tak naprawdę chodzi o codzienność. O herbatę wypitą w spokoju rano. O wspólnie zjedzoną kolację. O to, kto wstawi pranie. O kupno soczystych, słodkich pomarańczy. O makaron z serem i brokułami. O własną hodowlę ziół na balkonie. Poranne przytulenie. Trzymanie się za dłonie. Nową, różową szminkę. Delikatne promienie słońca na skórze. Planowanie wakacyjnych podróży. Każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. Czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, by być w życiu najlepszym. Chodzi o to, by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami."
— Internetowe. Intymność
twig
21:57
9357 5a91
Reposted fromimradioactive imradioactive viasatyra satyra
twig
21:56
1806 0a5a
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viacziczi cziczi
twig
21:56
Reposted fromsilence89 silence89 viacziczi cziczi
twig
21:52

Z całą jednak pewnością należy od czasu do czasu usiąść na piachu, popatrzeć w las albo morze, otworzyć butelkę wina albo whisky i powiedzieć sprawdzam.

Sprawdzam czy jestem szczęśliwy/szczęśliwa. Sprawdzam czego mi brakuje.

Sprawdzam jak daleko jestem od swoich marzeń. Sprawdzam czy je jeszcze mam.

Sprawdzam czy czuję satysfakcję.

Sprawdzam, czy moje życie, moim zdaniem ma sens.

Sprawdzam jaki jest mój cel.

— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viasatyra satyra
21:39
2534 f8a7
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl