Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2019

twig
20:02
1364 c60c 500
Reposted fromthetemple thetemple
20:01
3570 23d2 500
Reposted fromabsolem absolem viasatyra satyra
twig
20:00
1997 5b98 500
Reposted frompiehus piehus viasambaanka sambaanka
twig
20:00
0212 ea3a
Reposted frommoai moai viasambaanka sambaanka
twig
20:00
„Chciałbym, żeby każdy człowiek miał szansę kiedyś stać się sławnym i bogatym
oraz żeby kupił wszystko o czym marzył – bo tylko w ten sposób zrozumie,
że nie taki jest cel życia.”
— Jim Carrey
Reposted fromavooid avooid viasambaanka sambaanka
twig
19:59
0208 6db1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasambaanka sambaanka

August 10 2019

twig
16:39
5809 b6e4
Reposted frompunisher punisher viathetemple thetemple

July 30 2019

twig
21:58
8158 422e
Reposted fromretro-girl retro-girl viasambaanka sambaanka
twig
21:53
Podaruj sobie spokojne sny, kubek dobrej kawy o poranku, kilka chwil szczęścia. Rozgrzesz się z drobnych grzeszków. Zapomnij o tym, co boli. Nie szukaj dawnych uniesień, słów, które dzisiaj nie mają znaczenia. Daj się porwać ulubionym dźwiękom muzyki. Niech łzy zmyją cierpienie. Podaruj sobie chwile z ludźmi, których kochasz. I książkę. Książkę też sobie podaruj. Przeczytaj, obejrzyj historię, która sprawi, że zadrży Ci serce. Zacznij kolejny dzień z przytupem.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasambaanka sambaanka
twig
21:42
3747 3d95 500
Reposted fromkarsina karsina viasambaanka sambaanka
twig
21:05
2742 263b 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viasatyra satyra
twig
20:04
3124 42be 500
Reposted fromnyaako nyaako viasatyra satyra
twig
20:03
5945 b280 500
Reposted fromthetemple thetemple
twig
19:58
5947 5ba6 500
Reposted fromthetemple thetemple
twig
19:57
5955 14e5 500
Reposted fromthetemple thetemple
twig
19:57
“Calm summer morning by the lake“
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viathetemple thetemple
twig
19:53

[Comics] Apocalypse Scenario #253

Reposted fromsawb sawb viasatyra satyra
twig
19:53
3224 b6c7
twig
19:52
6492 22b8 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viasambaanka sambaanka
twig
19:51
8595 3b72 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viathetemple thetemple
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl