Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

twig
19:19
6863 3415
Reposted fromskulllife skulllife viasambaanka sambaanka
19:16
1339 cb82

giflounge:

Fractals

Reposted frombadwolfangel badwolfangel viathetemple thetemple
twig
19:15
1890 8dfa 500
Reposted frommisiapa misiapa viathetemple thetemple
twig
19:14
so much to do and so little time
Reposted frombalu balu viasambaanka sambaanka
twig
19:13
3874 13f2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacziczi cziczi
twig
19:10
1839 eb1b
Reposted fromolgazet olgazet viasambaanka sambaanka
twig
19:10
9070 12bd 500
Reposted fromciemnoscplonie ciemnoscplonie viathetemple thetemple
twig
19:09
Reposted frompseikow pseikow viathetemple thetemple

March 25 2017

twig
20:28
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viacziczi cziczi
twig
20:28
twig
20:28
9064 632b 500
Reposted fromoll oll viacziczi cziczi
twig
20:27
8925 fc80
Reposted fromretro-girl retro-girl viacziczi cziczi
twig
20:26
Reposted fromgruetze gruetze viathetemple thetemple
20:25
7748 6a79
twig
20:24
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła Mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka.
— Tove Jansson, Tatuś Muminka i morze
Reposted fromrol rol viasambaanka sambaanka
twig
20:21
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines viasambaanka sambaanka
twig
20:21
6160 3946
Reposted fromdaemondante daemondante viasambaanka sambaanka
twig
20:20
9975 5130 500
Reposted frompierdolony pierdolony viasambaanka sambaanka

March 23 2017

twig
22:05
3691 b4f3 500
Reposted frommental-cat mental-cat viacziczi cziczi
twig
21:48
"Lubię sobie posiedzieć. W ogóle lubię po prostu sobie być. W tym sensie, że nie od razu robić jakieś zamieszanie wokół siebie. Nie zacieszać. Nie otaczać się na siłę ludźmi po to, żeby mieć takie poczucie szumu, który sprawi, że będę czuła, że żyję. Potrafię czuć, że żyję, kiedy siedzę po cichu.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromPeaceInHeart PeaceInHeart viacziczi cziczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl