Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

twig
16:23

February 23 2017

twig
14:39
3452 9bca
Reposted fromIriss Iriss viacziczi cziczi
14:39
twig
14:36
2837 cf47
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viacziczi cziczi
twig
14:36
2253 547b
Reposted frompianotea pianotea viacziczi cziczi
twig
14:35
kto też skończył sesję i mieści się w deficycie?
Reposted fromwymaziane wymaziane viacziczi cziczi
14:35
twig
14:34
twig
14:29
9801 678d 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viasambaanka sambaanka
twig
14:28
twig
14:27
0811 4e7b 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viasatyra satyra
twig
14:22
3858 9117
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacziczi cziczi
twig
14:20
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viasambaanka sambaanka

February 17 2017

twig
19:05
Damian Strączek, Żórowy dinożarł mówi dziukuluku.  I kto to papla - nietypowy słownik języka dziecięcego

chcęto!
Reposted fromprzecinek przecinek viasambaanka sambaanka
twig
19:04
5901 3b8f
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viasambaanka sambaanka
19:00
0517 2f27 500
Reposted frombuddhablink buddhablink viasambaanka sambaanka
twig
19:00
9391 c4e0
Machaj albo zgiń!
Reposted fromliaa liaa viasambaanka sambaanka
twig
18:59
Reposted fromshakeme shakeme viasambaanka sambaanka
twig
18:57
1951 d726
twig
18:56
2212 8672
Reposted fromhormeza hormeza viasambaanka sambaanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl