Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2017

twig
20:09
3685 d095 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacziczi cziczi
twig
20:04
0339 9f1e 500
Reposted fromSardion Sardion viasatyra satyra
20:03
5950 ebed
Reposted fromthetemple thetemple
twig
20:02
2465 09a2
Reposted fromscorpix scorpix viathetemple thetemple
20:02
6871 e248
Reposted fromfabrikk fabrikk viacziczi cziczi
19:59
5610 5dcf 500

stonerthings:

goodoldfreshair:

Woke up super early last week to try and catch the sunrise. We drove 2 hours to this spot and thought we had just missed it.

wow, what an amazing shot!!!

Reposted fromthetemple thetemple
twig
19:58
Reposted frommeem meem viacziczi cziczi
twig
19:58
1483 0fa6
Reposted fromktosiowa ktosiowa viacziczi cziczi
19:57
4135 a40a
Reposted fromselkies-song selkies-song viacziczi cziczi
19:56
3559 8a9b

One, two, three, four, five, yes! 

For adorable animal gifs, there is our blog.

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viacziczi cziczi
twig
19:55
6629 a0ba 500
Autumn in Warsaw. 
Reposted fromSylvka Sylvka viacziczi cziczi
twig
19:43
8412 842e 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viasatyra satyra
twig
19:42
1106 673c
Reposted fromnyaako nyaako viasatyra satyra
twig
19:42
Pewnie, że fajniej, kiedy ktoś idzie obok. Ale dopóki sama sobie nie będziesz potrafiła dotrzymać kroku, nikt inny Cię nie dogoni.
Reposted frompensieve pensieve viasatyra satyra
twig
19:41
5642 cea0
Reposted fromunr-eal unr-eal viasambaanka sambaanka
twig
19:41
0121 e7b1 500
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viacziczi cziczi
19:37
1300 8cf4 500
Reposted fromkattrina kattrina viasambaanka sambaanka
twig
19:36
Powiedział mi w któreś urodziny, że nie będzie mi życzył spełnienia marzeń, bo sam będzie je spełniał.
Kiedy ryczę na kanapie, bo znowu coś mi nie wyszło, patrzy mi w oczy i mówi, że jestem silna i nic takiego się nie stało.
Kiedy wkurzam się i bluzgam, bo ktoś mnie znowu obgadał, mówi, że tak po prostu się dzieje i szkoda moich nerwów.
Kiedy zarysowałam mu już drugi raz samochód powiedział, że chociaż konsekwentnie, bo z tej samej strony.
I milion razy słysząc w środku nocy: "Misiu, pogadasz ze mną?" odpowiadał patrząc jednym okiem: "No jasne."

Spełnił już moje największe marzenie. Uczynił mnie swoją królową.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss viasambaanka sambaanka
twig
19:36
1870 ce5e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacziczi cziczi
twig
19:35
1751 02d2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viacziczi cziczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl